Projekt spolupráce klastrov

Prezentuj svoje myšlienky a projekty na integrovanom portáli

Klastre

Klaster regionálného rozvoja

Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava
JUDr. Marek Turanský, MBA
riaditeľ
+421 905 576 710
riaditel@krr.sk
www.krr.sk

Business energy cluster Slovakia

BECS Slovakia
Ing. Rastislav Ševčík
podpredseda združenia
services@becsslovakia.com
becsslovakia.eu

Národná vodiková asociácia Slovensko – klaster

Budyšínska 36, 831 02 Bratislava
Ing. Peter Hegeduš
predseda
p.hegedus@nvas.sk
www.nvas.sk

Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster

Nemocničná757/3, 990 01 Velký Krtíš
Ing. Rudolf Pollák
predseda
office@ipeek.eco
www.ipeek.eco

Regionálný inovačný priemiselný kláster Rimavská kotlina

Ulica mieru 238/24, 98 002 Jesenské
Matej Plesník, Dis.
predseda
inforeprik@gmail.com
www.reprik.sk

Energetický klster Prešovského kraja

Levočská 12, 080 01 Prešov
klasterkpk@gmail.com
www.ekpk.sk

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Budyšínska 94/36 831 01 Bratislava
Ing. Ján Karaba, MSc.
raditeľ
info@sapi.sk
www.sapi.sk

Európske integračné centrum, platforma Konopný Dvor

Dušan Knezovič
druzstvo@konopnydvor.sk
www.konopnydvor.sk

Slovenský plastikársky klaster

Vašinova 61, 949 01 Nitra
PhDr. Katarína Ikrényová
manažér
+421 903 909 676
spklaster@spklaster.sk
www.spklaster.sk

Spolupráca

Klaster regionálneho rozvoja

Klaster regionálneho rozvoja
(ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb založené na princípe verejno súkromného partnerstva. Našim zámerom je vytvárať jedinečné verejno-súkromné partnerstvo, ktorého členovia môžu spoločne rozvíjať aktivity v oblasti cestovného ruchu a turizmu, v technických oblastiach ale aj v oblasti životného prostredia a enviromentálnych projektoch.

BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA

BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA
je založené ako záujmové združenie právnických osôb s hlavným cieľom budovať partnerstvo obehového hospodárstva na základných princípoch
ENVIRONMENTÁLNE – EKONOMICKY – SOCIÁLNE
s trvalým rozvojom modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie environmentálnych záťaží a podporou konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

Národná vodíková asociácia Slovenska

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) je združenie pre podporu vodíkových technológií, 
udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster

Zakladajúci členovia Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20 j, Občianskeho zákonníka, založili toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie enviromentálnych záťaží a podporu konkurencie-schopnosti hospodárstva SR.
Nosnými prvkami činnosti sú 3 x E:
Energetika
Ekológia
Environmentalistika
v energetickom a súvisiacom priemysle, projektoch a programoch.

Regionálný inovačný priemiselný kláster Rimavská kotlina

Zakladajúci členovia záujmového Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, zakladáme toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.