KLASTER DAYS II

Projekt spolupráce klastrov

KLASTER DAYS II

24.9.2021 Dolná Krupá Medolandia / ApiMed sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja a KLASTER DAYS II

Registrácia a privítanieOtvorenie rokovania, schválenie programu

Informácia o aktuálnom stave a aktivitách KRR, výročná správa                

Predstavenie projektov v implementácii

 1. Flexitour – medzinárodný projekt ERASMUS+
 2. MAXIMUS – medzinárodný projekt ERASMUS+
 3. INCOOP – medzinárodný projekt Európa pre občanov
 4. Sieťovanie podnikov v klastri regionálneho rozvoja – domáci EU projekt
 5. Digitalizácia regiónov – zahraničný projekt
 6. GoSlovakia.sk – inteligentná turistická databáza

Projekty v príprave (medzinárodné aj domáce)

Prestavenie aktivít členov a partnerov KRR (výhody pre členov KRR)

 1. KONICA-MINOLTA
 2. SWAN
 3. SINGLE CASE
 4. STUDIO 21
 5. Smart cities klub
 6. GRIZZLY Technology
 7. Telekom Slovakia