zaPOIsa.sk

Projekt spolupráce klastrov

zaPOIsa.sk

Klaster regionálneho rozvoja

V piatok 8.10.2021 sme mohli preveriť výsledky nášho medzinárodného projektu Flexitour v praxi. Spolu s deťmi piateho a deviateho ročníka ZŠ Cífer sme zrealizovali digitálno – vzdelávaciu hru v Pustých Úľanoch. Pomocou zdigitalizovania bodov záujmu a ich využitia mali možnosť žiaci spoznávať svoj región. Súčasťou boli vedomostné otázky na stanovištiach v múzeu Abrahám, sakrálnych objektoch v obci Pusté Úľany a následne prírodopisné a technické otázky a úlohy v Gazdovskom dvore Náš Sen. Projekt Flexitour vytvoril predpoklady pre výnimočnú propagáciu regionálnych zaujímavostí spojenú s možnosťou testovania svojich vedomostí. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity.

#Spoznaj svoj región , žiaci ZŠ Cífer.

– múzeum Abrahám

– digitálna hra Pusté Úľany

– gazdovský dvor Náš Sen

Animácie: Súčasťou podujatia boli aj rôzne animačné aktivity, ktoré súťažiacim slúžili na spestrenie ale zároveň aj na preverenie ich pozornosti či zručností. Vďaka ochote priateľov z lukostreleckého klubu Geronimo a kúzelníkovi a zabávačovi Slížovi mali deti výnimočné sprievodné aktivity. Naozaj sme si to užili

www.zaPOIsa.sk