Aktuality

Projekt spolupráce klastrov

zaPOIsa.sk

Klaster regionálneho rozvoja V piatok 8.10.2021 sme mohli preveriť výsledky nášho medzinárodného projektu Flexitour v praxi. Spolu s deťmi piateho a deviateho ročníka ZŠ Cífer sme zrealizovali digitálno – vzdelávaciu hru v Pustých Úľanoch. Pomocou zdigitalizovania bodov záujmu a ich využitia mali možnosť žiaci spoznávať svoj región. Súčasťou boli vedomostné otázky na stanovištiach v múzeu Abrahám, sakrálnych objektoch v obci Pusté Úľany…
Read more

KLASTER DAYS II FOTO

KLASTER DAYS II Aftermovie

KLASTER DAYS II

24.9.2021 Dolná Krupá Medolandia / ApiMed sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja a KLASTER DAYS II Registrácia a privítanieOtvorenie rokovania, schválenie programu Informácia o aktuálnom stave a aktivitách KRR, výročná správa                 Predstavenie projektov v implementácii Flexitour – medzinárodný projekt ERASMUS+ MAXIMUS – medzinárodný projekt ERASMUS+ INCOOP – medzinárodný projekt Európa pre občanov Sieťovanie podnikov v klastri regionálneho rozvoja –…
Read more